టాప్ స్టోరీస్

వైరల్

by Venu

అధికారం దక్కించుకోవాలనే ఆరాటంలో చేసే వ్యాఖ్యలు ఒక్కోసారి తీవ్ర విమర్శలకు దారితీస్తాయి.. అంతేకాకుండా మాట్లాడిన వారినే …

తాజా వార్తలు